Tutkijaesittely Pirjo Mustonen


Pirjo Mustonen

Kehittäjäylilääkäri, professori

Kardiologi, LKTEMBODETECT-TUTKIMUS– 5-VUOTISSEURANTA


EmbodeteCT-tutkimus selvittää uusien kuvantamislöydösten ja kliiniskemiallisten merkkiaineiden diagnostista osuvuutta ja ennusteellista arvoa akuuttia sydänperäistä aivoverenkiertohäiriötä (AVH) sairastavilla potilailla.

Vuonna 2004 yliopistosairaalatasoisena alkanut tutkimus on muuttanut AVH- potilaiden kuvantamiskäytäntöjä ja laajentunut uudeksi, erityisvastuualuetasoiseksi yhteistyöhankkeeksi.

Tutkimusaineisto koostuu 1 433 Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella hoidetusta potilaasta, joille kaikille on tehty sydämen varjoainetehosteinen tietokonetomografiatutkimus. 162 aivoverenkiertohäiriöpotilaan kohdalla olemme toteuttaneet aivohalvauksen jälkeisen viisivuotisseurannan. Tutkimuksen tuloksia on tähän mennessä raportoitu kahdessatoista vertaisarvioidussa, kansainvälisessä julkaisussa ja sen tuloksista on esitetty katsausartikkeli aikakauskirja Duodecimissa. Tällä hetkellä kolme käsikirjoitusta on arvioitavana kansainvälisissä julkaisusarjoissa. Vuoden 2017 aikana tutkimuksen päätavoitteena on AVH:n sairastaneiden potilaiden tulevia päätetapahtumia (uusi aivoinfarkti tai embolinen tapahtuma, uusi eteisvärinä ja kuolema) ennustavien tekijöiden etsiminen. Itä-Suomen ERVA-alueella toteutettava tutkimushanke kattaa neljä aktiivista tohtorinväitöskirjatyötä, joista kolme valmistuu nyt haettavalla rahoituskaudella.

Lyhyesti

Aivoverisuonitukos eli aivoinfarkti on sairaus, jossa äkillisesti tukkeutuneen valtimon alueella aivokudos jää ilman verenkiertoa ja happea. Tämän seurauksena paikallinen osa aivokudoksesta menee pysyvään kuolioon. Usein tukkeuma johtuu verihyytymästä ahtautuneessa valtimossa, mutta voi aiheutua myös esimerkiksi sydämestä tai kaulavaltimosta tulleesta hyytymästä.   


Aivoverenvuodossa valtimosuoni repeää, jolloin veri vuotaa joko aivoaineeseen (ICH) tai lukinkalvon alaiseen tilaan (SAV). SAV:n aiheuttaa useimmiten aivojen pinnalla olevan valtimon synnynnäisen pullistuman (aneurysman) repeäminen. Vuotanut veri imeytyy vähitellen pois aivoista, mutta verenvuoto aiheuttaa kuitenkin kudosvauriota.


TIA (transient ischemic attack) on ohimenevä aivoverenkiertohäiriö. Sen oireet muistuttavat aivoinfarktia, mutta menevät nopeasti ohi. Oireet kestävät tyypillisimmin 2 - 15 minuuttia (yleensä alle tunninTIESITKÖ ETTÄ

Aivoverenkiertohäiriöihin sairastuneita on Suomessa v. 2015 arvioitu olleen

noin 100 000. Aivoinfarktin saa vuosittain noin 18 000 suomalaista ja aivoverenvuodon noin 1 800 suomalaista. Noin 2 500 henkilöllä aivoinfarkti uusiutuu vuoden sisällä. Ohimenevän aivoverenkiertohäiriön (TIA) saa noin 5 000 henkilöä.


Yhteensä vuosittain 25 000 suomalaista sairastaa aivoverenkiertohäiriön eli joka päivä 68 henkilöä.


Aivoverenkiertohäiriöihin menehtyy vuosittain Suomessa noin 4 500 henkilöä. AVH on kolmanneksi yleisin kuolinsyy.

SAADUT APURAHAT

ovat mahdollistaneet tutkijaryhmässä työskentelevien nuorien tutkijoiden palkkaamisen sekä artikkelien julkaisemisen