Yhteydenotto

 

Lahjoituksen voi tehdä tukisäätiön pankkitilille:

 

KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖ

IBAN:FI43 5290 0220 5442 31

BIC: OKOYFIHH

Yhteydenottopyyntö / viesti tehdystä lahjoituksesta

 

 
 
 
 

Voit suun­na­ta lah­joi­tuk­se­si it­sel­le­si tär­keään koh­tee­seen tai vaikka jonkun tietyn erikoisalan

lää­ke­tie­teen tut­ki­mu­kseen. Voit myös lah­joit­taa tukisää­tiön ylei­seen ra­has­toon, jos­ta jae­taan

apu­ra­ho­ja ja avus­tuk­sia tar­ve­har­kin­nan pe­rus­teel­la.

 

 

Suu­rem­mis­ta lah­joi­tuk­sis­ta voi­daan muo­dos­taa oma ni­mik­ko­ra­has­to lah­joit­ta­jan niin

ha­lu­tes­sa. Ra­has­ton eh­dois­ta laa­di­taan lah­ja­kir­ja.

 

Säätiön asiamies auttaa mielellään kohteen valinnassa.

 

 

 

Tarvitsemme juuri sinun apuasi!

meta name="Keywords" content="Tukisäätiö">

Meidät tavoittaa parhaiten

 

 

Maanantai - Perjantai

08:00 to 15:45

Lauantai

Sovittaessa